Vinkelkontakt rullelager SGL-serien
Nominell kontaktvinkel = 45°
Betegnelse Bestillingsbetegnelse Masse m Dimensjoner Dimensjonsserie Monteringsdimensjoner Grunnleggende belastningsklasser Tretthetsgrensebelastninger Referansehastighet Begrensende hastighet
=kg d D H D1 d1 a til DIN 623-1 Da db Db min s dyn.Cr N stat.C0r N dyn.Ca N stat.C0a N Cur N Cua N npr min–1 nG min–1
SGL1730 F-587391.SGL 0,015 17 30 7 22.5 24.5 11,75 22.5 24.5 31 1 3500 3550 8400 610 2.480 7000
SGL3042 F-587397.SGL 0,022 30 42 7 34,5 18 34,5 43 1 4400 5500 10 600 27.500 940 3.850 5100 2.100
SGL3547 F-618875.SGL 0,024 35 47 7 40 42 20.5 40 42 48 1 4800 6.400 11.500 32 000 1.110 4500 4600
SGL4052 F-557493.SGL 0,026 40 52 7 45,5 46,5 23 1808 45,5 46,5 53 1 6.900 9.600 48 000 1650 6700 4300 1600
SGL4558 F-238341.SGL 0,033 45 58 7 51 52,2 25,75 1809 51 52,2 59 1 7600 18.200 56 000 1.950 7.900 3.900 1400
SGL5065 F-557494.SGL 0,042 50 65 7 57,3 57,7 28,75 1810 57,3 57,7 66 1 9.900 14.900 23.700 1.730 7000 3600
SGL6078 F-238166.SGL 0,085 60 78 10 68 70 34,5 68 70 79 1
65 85 10 75 77 75 77 86 1
80 10 90 92 45 90 92
85 13 96 99 96 99
98 16 57
13
18
22 2
24 2
33
3 30
20
30 3